Bonus Aktif B4U Trades - Jana Pendapatan Sampingan 2020 B4U Trades

Bonus Aktif B4U Trades

Bonus Aktif B4U Trades

Bonus aktif B4U Trades B4UTrades

Untuk networker atau mereka yang ingin membina rangkaian di dalam B4U Trades ini bagi memaksimakan pendapatan, B4U Trades turut menyediakan plan bonus aktif. Plan bonus aktif ini di pengaruhi oleh salah 1 faktor di bawah
1. Jumlah modal peribadi.
2. Jumlah terkumpul modal pelaburan dari rangkaian.

Plan bonus aktif B4U Trades adalah seperti di bawah :

Jana Pendapatan Sampingan Dengan B4U Trades

Jana Pendapatan Sampingan Dengan B4U Trades

Jika di perhatikan dari jadual plan bonus aktif B4U Trades di atas, di simpulkan bahawa bonus aktif ahli B4U Trades di pengaruhi oleh salah 1 dari 2 faktor yang di sebutkan di atas iaitu jumlah modal pelaburan peribadi dan jumlah pelaburan rangkaian.

Contoh status AURORA. Jika jumlah pelaburan anda mencecah USD3K, anda akan mendapat status ini walaupun jumlah pelaburan rangkaian kurang dari USD30K
Jika jumlah pelaburan anda kurang dari USD3K, tetapi jumlah pelaburan dari rangkaian mencapai USD30K, status ini akan di berikan kepada anda.

Perbezaan setiap status adalah pada
1. Investment Bonus,
2. Profit Bonus dan
3. Kedalaman level di bayar


Investment Bonus adalah bonus yang anda terima bila anda menaja ahli baru atau ahli sedia ada menambah modal pelaburan. Contoh anda menaja Abu (Level 1), Abu invest sebanyak USD1000, jika anda pada status AURORA, Investment Bonus anda adalah USD100 iaitu 10% dari jumlah modal pelaburan Abu.

Jana Pendapatan Sampingan Dengan B4U Trades


Profit Bonus pula adalah bonus yang anda terima berdasarkan profit yang di terima oleh rangkaian anda. Setiap kali Abu mendapat profit, anda akan mendapat 12% dari jumlah profit Abu tanpa mengurangkan profit Abu. Contoh Abu mendapat profit sebanyak USD10, Profit bonus untuk anda adalah sebanyak USD0.70 (7%)

Untuk status AURORA, anda akan mendapat Investment Bonus dan Profit Bonus sehingga 5 Level.

Jadi, di B4U Trades, jika anda aktif membina rangkaian, bonus aktif anda akan sangat lumayan berbanding ahli yang pasif. Walaubagaimanapun, tiada paksaan untuk mencari ahli atau membina rangkaian.

Perbezaan antara Profit pasif dengan 
bonus aktif ini adalah....
Profit hanya boleh Withdraw sekali sahaja setiap bulan.
Bonus aktif boleh dikeluarkan setiap hari Minima USD40 :) 

Pages